0048 91 350 73 80
0048 697 80 30 70

Aktualności

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

  Stowarzyszenie SOS dla Rodziny także w roku 2017 świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, kierowaną w szczególności do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Pomoc osobom pokrzywdzonym jest udzielana dzięki współfinansowaniu z ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.   Osoby, które doświadczyły przestępstwa mogą liczyć na bezpłatną pomoc: * psychologiczną, szczególnie […]

więcej »

POMOC DZIECIOM KRZYWDZONYM ORAZ RODZICOM MAŁYCH DZIECI

Miło nam poinformować Państwa, że Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” otrzymało po raz kolejny dwie dotacje w ramach Programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Miasta Szczecin Od sierpnia 2016 roku do końca lutego 2017r. Stowarzyszenie w ramach dotacji z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Miasta Szczecin realizuje dwa projekty: 1. […]

więcej »

Centrum Integracji Społecznej „SOS”

Powołane w dniu 27.05.2009r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Działalność Centrum Integracji Społecznej określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami). Ważnym źródłem finansowania działalności statutowej CIS są dotacje pozyskiwane w ramach projektów.
Celem działania Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób, które znalazły się w trudnej, sytuacji życiowej i zawodowej […]

więcej »