0048 91 350 73 80
0048 697 80 30 70

Aktualności

Centrum Integracji Społecznej „SOS”

Powołane w dniu 27.05.2009r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Działalność Centrum Integracji Społecznej określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami). Ważnym źródłem finansowania działalności statutowej CIS są dotacje pozyskiwane w ramach projektów.
Celem działania Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób, które znalazły się w trudnej, sytuacji życiowej i zawodowej […]

więcej »

Aplikacja Pomocnik

Aplikacja Pomocnik została stworzona przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z myślą o tych osobach pokrzywdzonych przestępstwem, które nie maja możliwości bezpośredniego zgłoszenia się do Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem lub z innych powodów wolą zgłosić się za pośrednictwem Internetu, zachowując przy tym anonimowość. Aplikacja Pomocnik jest kierowana do użytkowników telefonów komórkowych, w szczególności do młodzieży oraz studentów […]

więcej »

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, kierowaną w szczególności do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Pomoc osobom pokrzywdzonym jest udzielana dzięki współfinansowaniu z ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoby, które doświadczyły przestępstwa mogą liczyć na bezpłatną pomoc: […]

więcej »