0048 91 350 73 80
0048 697 80 30 70

Aktualności

POMOC DZIECIOM KRZYWDZONYM ORAZ RODZICOM MAŁYCH DZIECI

Miło nam poinformować Państwa, że Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” otrzymało po raz kolejny dwie dotacje w ramach Programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Miasta Szczecin Od sierpnia 2016 roku do końca lutego 2017r. Stowarzyszenie w ramach dotacji z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Miasta Szczecin realizuje dwa projekty: 1. […]

więcej »

Centrum Integracji Społecznej „SOS”

Powołane w dniu 27.05.2009r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Działalność Centrum Integracji Społecznej określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami). Ważnym źródłem finansowania działalności statutowej CIS są dotacje pozyskiwane w ramach projektów.
Celem działania Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób, które znalazły się w trudnej, sytuacji życiowej i zawodowej […]

więcej »

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, kierowaną w szczególności do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Pomoc osobom pokrzywdzonym jest udzielana dzięki współfinansowaniu z ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoby, które doświadczyły przestępstwa mogą liczyć na bezpłatną pomoc: […]

więcej »